'Haben Sie eine Stunde?'
- Leo Beenhakker

Voorwaarts, kameraden!

Nelleke Noordervliet dook in de archieven en vond een ingezonden brief van haar grootvader uit 1923. Of Feyenoord wel even rekening wilde houden met de portemonnee van de Rotterdamse arbeider door de entreeprijzen te verlagen als de publiekstrekkers niet spelen. Over ouderwetse solidariteit op de linker Maasoever.

In de Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad, van 25 juni 1923 stond de volgende ingezonden brief.

Mijnheer de redacteur,

Als voetballiefhebber was ik gisteren evenals altijd bij de wedstrijd Feyenoord – Stormvogels op het terrein aanwezig. Feyenoord miste vier van zijn beste spelers nl. Koonings, Pijl, Dijke en Bul. Dat eerstgenoemde niet aan den wedstrijd kon deelnemen, is te begrijpen omdat deze speler zaterdag bij den oefenwedstrijd tegen het Haagsche Elftal, werd geblesseerd aan zijn knie. Maar nu de laatste drie. Dijke en Pijl waren op het terrein aanwezig. Waarom speelden dezen niet mede? Het was van tevoren al bekend dat bedoelde spelers niet mee zouden spelen. Nu is echter mijn bescheiden opmerking: waarom worden dan de entreeprijzen van f 1,50, f 0,60 en f 0,40 gehandhaafd? We betaalden toch, als het tweede elftal voor de competitie speelde, altijd f 0,60 en f 0,25. Mij dunkt, dat als er vriendschappelijk gespeeld wordt ’t bestuur van Feyenoord ook een beetje vriendschappelijke prijzen behoort te rekenen. Vooral ook , nu (en vooral op den Linker Maasoever) de werkloosheid zoo groot is. “Feyenoord” is toch een club uit het volk, die, dunkt mij, ook een beetje rekening moet houden met de beurs van het volk. Er zou meer publieke belangstelling zijn en de inkomsten waar het dan toch maar om gaat, zouden zeker hoger zijn.

H.H. Teljeur.

Deze heer H.H. Teljeur was mijn grootvader, altijd bereid om in te pen te klimmen als hij onrecht zag. Hij woonde met zijn gezin op de Linker Maasoever in Tuindorp Vreewijk, een tamelijk groene arbeidersbuurt. Hijzelf was echter niet werkloos. Grootvader Teljeur was chef van de zetterij van…. de Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad. Zijn ingezonden brieven werden altijd geplaatst. Deed de redacteur van dienst dat niet, dan kon hij rekenen op de wraak van opa. Hij zette dan stukken van de redacteur in kwestie in brokken door de krant heen: lees verder op pagina x.

Sociale rechtvaardigheid is duidelijk in onze familie ingebakken. Evenals de liefde voor Feyenoord.

Nelleke Noordervliet